Nieuw toekomstfonds voor innovatief mkb

16 september 2014 | Door redactie

Om een nieuwe impuls te geven aan de kredietverlening aan het MKB, komt er een toekomstfonds van € 200 miljoen. Het fonds is bedoeld voor innovatieve mkb’ers.

Het toekomstfonds zal bestaan uit een startkapitaal van € 200 miljoen en wordt aangevuld met middelen uit het bestaande Innovatiefonds MKB en mogelijke meevallers in de gasbaten vanaf 2014 (samen goed voor € 400 miljoen). De gasbaten worden belegd in staatsobligaties. De rendementen komen beschikbaar voor uitgaven aan fundamenteel en toegepast onderzoek.

Meer financiering voor kennisproductie en -verspreiding

Door het beleggen in staatsobligaties blijft het vermogen behouden voor toekomstige generaties. De winst die het fonds gaat boeken op rente, is bedoeld voor nieuw onderzoek. Ook komt er meer financiering beschikbaar voor ondernemers die nieuwe producten, diensten en processen ontwikkelen. Het kabinet wil ook investeren in kennisproductie en -verspreiding. Het toekomstfonds moet de economie structureel versterken.