Nieuwe autoplannen komen pas in 2015

16 oktober 2014 | Door redactie

In de Autobrief 2.0 komen de hervormingen van de autobelastingen per 2017 te staan. In tegenstelling tot eerdere berichten komt die brief niet dit jaar, maar pas medio 2015. Ondanks dit uitstel wil het kabinet voor het tussenjaar 2016 wel alvast wetswijzigingen gaan doorvoeren. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dat laten weten in een brief aan de Tweede Kamer.

De hervorming van de autobelastingen moet er in ieder geval voor zorgen dat vervuilende auto’s meer belasting bij aanschaf gaan betalen en dat het systeem van de bijtelling wordt aangepast. In het bericht ‘Op Prinsjesdag komen er nieuwe autoplannen’ kon u lezen dat het in eerste instantie de bedoeling was om de autoplannen op Prinsjesdag te presenteren. Nu heeft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) aangegeven dat de Autobrief 2.0 pas medio 2015 komt, omdat hij de autobelastingen mee gaat nemen bij het overleg over de herziening van het belastingstelsel.

Wijzingen nodig voor het tussenjaar 2016

De nieuwe autobelastingen moeten dan begin 2017 ingaan. Hierdoor is het echter wel nodig om de wet voor het tussenjaar 2016 te wijzigen. Het kabinet is van plan om de CO2-grenzen voor 2016 weer verder aan te scherpen. Dit is nodig om de belastinginkomsten op peil te houden en om marktverstoring te voorkomen. Daarnaast zijn er aanpassingen van de wet nodig, omdat de verlaagde bijtellingspercentages voor elektrische voertuigen en de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s in 2016 komen te vervallen.

Nota van wijziging op het Belastingplan 2015

Het zou echter te laat zijn als deze wijzigingen pas medio 2015 bekend worden. U en de autobranche hebben namelijk tijd nodig om zich voor te bereiden op de aanpassingen van de autobelastingen. De staatssecretaris heeft daarom besloten om de wijzigingen voor 2016 op te nemen in het Belastingplan 2015. Binnenkort komt er een nota van wijziging op het Belastingplan 2015.