Nieuwe BTW-richtlijn voor e-commerce

Het kabinet heeft een voorstel voor de Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel ingediend. Dit regelt de BTW tussen EU-landen. Een klein deel van deze EU-richtlijn moet met ingang van 1 januari 2019 worden geïmplementeerd.

18 september 2018 | Door redactie

De Raad van de Europese Unie heeft op 5 december 2017 een richtlijn ‘elektronische handel’ vastgesteld voor BTW-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen.

Tegemoetkoming kleine ondernemers

Het belangrijkste onderwerp daarbij is een tegemoetkoming aan kleinere ondernemers die in beperkte mate digitale diensten verkopen aan particulieren in andere lidstaten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om een Nederlandse ondernemer die digitaal aan een particuliere afnemer in Spanje een softwareprogramma levert.

BTW in de lidstaat van consument

Ondernemers die grensoverschrijdend digitale diensten verkopen aan consumenten binnen de Europese Unie, zijn de BTW daarover verschuldigd in die lidstaten tegen de tarieven van de lidstaat waar de consument is gevestigd.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.