Nieuwe heffing voor verhuur van woningen

18 september 2012 | Door redactie

Op Prinsjesdag is een nieuwe heffing geïntroduceerd: de verhuurderheffing. Deze heffing is bedoeld voor verhuurders van meer dan tien huurwoningen waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag. Door het toepassen van een heffingvrije voet is het effect voor elke verhuurder straks verschillend.

De nieuwe verhuurderheffing is een onderdeel van een pakket maatregelen voor het koop- en het huursegment. Het doel van de maatregelen is om de woningmarkt beter te laten functioneren. De verhuurheffing geldt niet voor alle verhuurders. Voor de heffing tellen alleen huurwoningen mee met een huur lager dan de grens voor de huurtoeslag. Ook moet een verhuurder meer dan 11 huurwoningen verhuren.

Vooraf ingevuld portaal

Het tarief bedraagt in 2013 0,0014% van de totale WOZ-waarde van de huurwoningen, verminderd met de heffingvrije voet. Dat is tien keer de gemiddelde WOZ-waarde van die huurwoningen. In 2014 stijgt het tarief naar 0,231%. Zo hangt het effect voor de verhuurder af van het aantal woningen en de WOZ-waarde van die woningen.
De verhuurder moet digitaal aangifte doen en de heffing direct betalen. De Belastingdienst ontwikkelt hiervoor een digitaal portaal, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vooraf ingevuld overzicht van huurwoningen.

Verhuurderheffing