Nieuwe hypotheek kunt u in 35 jaar aflossen!

13 februari 2013 | Door redactie

Het kabinet en oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben een akkoord bereikt over wijzigingen in de woningmarkt. De nieuwe aflossingstermijn voor hypotheken wordt 35 jaar en de huurverhoging is maximaal 4%. Bovendien wordt de verhuurdersheffing voor corporaties kleiner. Dit akkoord moet de woningmarkt en de bouwsector nieuw leven inblazen en zorgen voor een betere doorstroming op de koop- en huurmarkt.

Bovendien komt er een versoepeling in de hypotheekregels. Volledig en annuïtair aflossen binnen 30 jaar blijft verplicht voor de eerste hypotheek. Voor een tweede geldlening – tot een maximum van 50% van de waarde van de woning – geldt een maximale looptijd van 35 jaar, hoewel de rente van die lening niet fiscaal aftrekbaar is. Daarnaast komt er € 50 miljoen vrij voor een fonds voor startersleningen. Dit is € 30 miljoen meer dan eerder bekend werd gemaakt. Ook komt er een fonds van € 150 miljoen – die door de markt aangevuld moet worden tot € 600 miljoen – voor energiebesparende maatregelen voor woningbezitters. De BTW op onderhoud en verbouwingen gaat overigens per 1 maart 2013 voor een jaar omlaag van 21% naar 6%.

Huurverhoging maximaal 4%

In het eerdere regeerakkoord was een huurverhoging van maximaal 6,5% aangegeven. Dit percentage is voor bewoners met inkomens boven de € 43.000 die scheefwonen teruggebracht naar maximaal 4%. Voor de inkomensgroep tussen € 33.614 en € 43.000 bedraagt de maximumverhoging 2% (in plaats van 2,5% in het regeerakkoord). Het doel van het nieuwe akkoord is het beschermen van zwakkere groepen. Het budget voor huurtoeslag is in 2013 € 45 miljoen en wordt verhoogd van 2014 tot en met 2017 naar € 135 miljoen, € 225 miljoen, € 315 miljoen en € 420 miljoen. Bovendien kunnen huurders huurverlaging krijgen als hun inkomen daalt.

Verhuurdersheffing in 2017 lager

Woningcorporaties hoeven dankzij het nieuwe akkoord ook minder af te dragen. De verhuurdersheffing bedraagt dit jaar € 50 miljoen en loopt geleidelijk op tot € 1,7 miljard in 2017 in plaats van de eerder begrootte € 2 miljard. De huurverhogingen moeten het verschil in heffing dichten. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst wil dat het wetsvoorstel dat de huurverhoging regelt zo snel mogelijk in werking treedt, omdat een huurverhoging alleen per 1 juli mogelijk is.

Extra steun was noodzakelijk

Omdat het kabinet in de Eerste Kamer onvoldoende steun kreeg voor hun plannen, was een akkoord met de oppositiepartijen noodzakelijk. Voor het nu bereikte akkoord is wel een meerderheid te vinden in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer.