Nieuwe wet verhoging AOW-leeftijd ingediend

11 juni 2012 | Door redactie

Een nieuw wetsvoorstel voor de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd is door minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend bij de Tweede Kamer. In dit voorstel is de verhoging van de AOW-leeftijd aangepast aan de afspraken uit het Begrotingsakkoord.

In het bericht ‘Bezuinigingspakket wijzigt pensioenplannen’ kon u al lezen dat het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (pdf) aangepast zou worden aan de nieuwe plannen van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Omdat de afspraken uit het Begrotingsakkoord sterk afwijken van de plannen uit dit wetsvoorstel, heeft minister Kamp besloten een aanvullend wetsvoorstel in te dienen. Kortgeleden is dit nieuwe wetsvoorstel met de aangepaste plannen ingediend bij de Tweede Kamer.

AOW-leeftijd in 2019 naar 66 jaar

In het wetsvoorstel Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (pdf) staat dat de AOW-leeftijd in 2013 met één maand omhoog gaat. In 2014 en 2015 stijgt de AOW-leeftijd weer met één maand per jaar, waarna in 2016, 2017 en 2018 de AOW-leeftijd met twee maanden per jaar omhoog gaat. Vanaf 2019 stijgt hij met drie maanden per jaar. Hierdoor ligt de AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar. Daarna wordt hij gekoppeld aan de levensverwachting. In onderstaande tabel vindt u een overzicht.

Eerste Kamer behandelt straks pas het oude wetsvoorstel

Het nieuwe wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. Het oude – uitgebreidere – wetsvoorstel ligt al sinds begin mei voor behandeling bij de Eerste Kamer. Op verzoek van minister Kamp behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel voorlopig nog niet. Waarschijnlijk neemt de Eerste Kamer het pas in behandeling als de Tweede Kamer het nieuwe wetsvoorstel heeft aangenomen en het bij de Eerste Kamer belandt.

Verhoging AOW-leeftijd