Notariële akten voortaan digitaal

18 september 2012 | Door redactie

De notaris hoeft binnenkort niet meer de originele stukken naar de Belastingdienst te versturen. Voortaan kan worden volstaan met een elektronisch afschrift in het register van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Dat staat in het wetsvoorstel Wet elektronische registratie notariële akten dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Het is de bedoeling dat de wet vanaf 2013 gefaseerd wordt ingevoerd.

Nu nog moet een notaris van iedere akte die hij opmaakt de originele stukken naar de Belastingdienst versturen. Pas als de fiscus de akte in een register heeft ingeschreven, een aantekening hiervan op de akte heeft gemaakt en gekopieerd kan de akte naar de notaris worden teruggestuurd en is de akte geregistreerd. Jaarlijks gaat het om zo’n 1,5 miljoen akten. Om dit proces te versoepelen én om kosten te besparen wordt de registratie van de notariële akten voortaan beperkt tot akten waarvoor registratie wettelijk is vereist. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld de koopakte van onroerend goed.

Notaris moet registratie voortaan zelf verzorgen

De registratie van akten moet voortaan door de notaris zelf gebeuren. De bestanden worden versleuteld opgeslagen in een digitaal register dat wordt beheerd door de KNB. De gegevens zijn alleen in te zien door de Belastingdienst en de notaris die de akte heeft aangeleverd.