Nullijn gehandhaafd in bezuinigingen kabinet

29 augustus 2013 | Door redactie

Het kabinet heeft onlangs een akkoord bereikt over de € 6 miljard bezuinigingen voor 2014. Wat de bezuinigingen precies inhouden wordt officieel pas op Prinsjesdag bekend, maar vast staat in ieder geval al wel dat in veel sectoren de nullijn overeind blijft. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor het personeel in de zorg.

Bij de onderhandelingen over de voorgenomen bezuinigingen eerder dit jaar, besloot het kabinet om geen loonsverhoging te geven aan werknemers in de zorg en het onderwijs. In het sociaal akkoord kwam het kabinet daar vervolgens op terug.  In het bericht ‘Nullijn zorg door sociaal akkoord op lange baan’ op Bestuur Rendement heeft u hierover al eerder kunnen lezen. Tijdens de bespreking van de begroting voor 2014 hebben de partijen nu dus afgesproken om de nullijn voor overheidspersoneel en andere sectoren komend jaar niet mee te laten stijgen met de inflatie met een uitzondering voor personeel in de zorg dus.

Zes miljard aan extra bezuinigingen

Op Prinsjesdag, 17 september, presenteert het kabinet de begroting voor 2014. Hierin wordt € 6 miljard aan extra bezuinigingen opgenomen. Via het Twitter-account @Rendement_NL en de site www.rendement.nl/prinsjesdag wordt u de hele dag op de hoogte gehouden van de maatregelen uit de Miljoenennota en de plannen die het kabinet voor 2014 voor u en uw organisatie in petto heeft.