Onbelast korten op pensioen in eigen beheer

14 september 2012 | Door redactie

Vallen de beleggingsresultaten van uw pensioen-bv tegen dan kunt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) straks mogelijk zonder fiscale gevolgen uw pensioen in eigen beheer korten. Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën aangegeven in een brief over de vermindering van de pensioenaanspraken van particuliere pensioen-bv’s.

Op basis van de huidige fiscale wetgeving is het voor u als dga niet mogelijk om zonder fiscale gevolgen te korten op uw pensioenaanspraak uit uw eigen pensioen-bv. Deze vermindering van de pensioenaanspraak merkt de Belastingdienst namelijk aan als belast loon. U moet daar dan loonbelasting plus 20% revisierente over betalen. Dit is alleen anders als er sprake is van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. De meeste pensioen-bv’s hebben momenteel te maken met tegenvallende beleggingsresultaten en dus een lagere bezettingsgraad. Hier zijn door enkele Kamerleden vragen over gesteld aan staatssecretaris Weekers van Financiën.

Voorstel pensioen in Belastingplan 2013

In een brief geeft de staatssecretaris aan dat hij wil kijken naar de mogelijkheden om de regels voor het prijsgeven van pensioenaanspraken bij eigenbeheerlichamen aan te passen als er sprake is van een lage bezettingsgraad. De onderdekking moet wel het gevolg zijn van reële ondernemings- en beleggingsverliezen. De staatssecretaris kijkt nog naar de gevolgen voor de uitvoering door de Belastingdienst, de extra lasten voor het bedrijfsleven en de budgettaire gevolgen van deze regeling. In het Belastingplan 2013 zal een voorstel komen voor het zonder fiscale gevolgen verminderen van de pensioenaanspraak.