Ook anders: assurantie, zonnepanelen en BSN

18 september 2012 | Door redactie

Op Prinsjesdag maakt de minister van Financiën niet alleen wijzigingen van enkele bekende belastingwetten bekend, ook een aantal minder bekende wetteksten worden aangepast.

In het Lenteakkoord zijn een hoop maatregelen aangekondigd. Veel van die maatregelen zien we terug in de Miljoenennota en het Belastingplan. Maar wat verandert er de komende jaren zoal nog meer?

  • Per 1 januari 2015 gaat het tarief van de assurantiebelasting omlaag van 9,7% naar 9,5%.
  • De heffing van belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) voor het gebruik binnen Nederland van auto’s met een buitenlands kenteken door inwoners van Nederland verandert. BPM is alleen verschuldigd over de periode van gebruik in Nederland. Dit geldt vanaf 2013 niet alleen voor auto’s binnen de ondernemingssfeer maar ook voor auto’s die particulier bezit zijn. Gebruik tot maximaal twee weken blijft wel onbelast voor de BPM.
  • Zelf opgewekte elektriciteit, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen, wordt vrijgesteld van energiebelasting. Er geldt overigens wel een maximum aan het gebruik van aardgas: dit mag niet meer bedragen dan 0,38 Nm3 per opgewekte kWh.
  • Het burgerservicenummer (BSN) behoort niet langer tot de beschermde persoonsgegevens. Vanaf volgend jaar kan de Belastingdienst verplichten het BSN van een andere belastingplichtige op te geven, bijvoorbeeld bij aftrek van rente van een lening die een andere belastingplichtige verstrekt of bij betaling van een onderhoudsverplichting (zoals alimentatie). Zo kan de fiscus gegevens beter uitzoeken.