Op naar een beter belastingstelsel!

16 september 2014 | Door redactie

Het kabinet heeft in een brief de doelen, de aanpak en het proces naar een herziening van het belastingstelsel aangegeven. Heel belangrijk hierbij is dat het stelsel minder complex moet worden.

De commissie-Van Dijkhuizen heeft in 2013 al een visie op ons belastingstelsel gegeven. Het draagvlak voor een herziening van het stelsel onder de verschillende politieke partijen is ook groot. In de brief die het kabinet vandaag bekend heeft gemaakt, licht de staatssecretaris van Financiën de ambities van de aanpassing toe. Hij geeft aan dat de herziening twee doelen heeft: het stelsel moet minder complex worden en daarnaast leiden tot meer werkgelegenheid en economische groei.

Ruimte voor lagere lasten op werken en ondernemen

Uit de brief volgen acht keuzes ten aanzien van de aanpak van de herziening. Deze keuzes bepalen de ruimte voor lastenverlichting. Op basis van deze keuzes wordt bekeken hoeveel ruimte er is voor lagere lasten op werken en ondernemen. Maar er moet wel voldoende draagvlak zijn voor de stelselherziening. Daarom gaat het kabinet bij de Tweede Kamer op zoek naar draagvlak voor deze aanpassingen. Vindt men deze, dan kan al met de invoering van een deel van de herziening in deze kabinetsperiode begonnen worden.