Ouderentoeslag box 3 wordt afgeschaft in 2016

16 september 2014 | Door redactie

Het kabinet schaft de ouderentoeslag in box 3 af met ingang van 2016. Bovendien gaat de ouderenkorting in datzelfde jaar omlaag met € 83. Dit staat in het Belastingplan 2015.

Ouderen met een inkomen in box 1 van maximaal € 19.895 en een grondslag voor sparen en beleggen in box 3 van maximaal € 279.708 hebben nu nog recht op de zogenoemde ouderentoeslag. Deze bestaat uit een verhoging van het heffingsvrije vermogen in box 3 met maximaal € 27.984, waardoor ze dus minder belasting betalen over hun vermogen. Het kabinet schaft deze toeslag af met ingang van 2016. Dit betekent dat ouderen in box 3 straks op dezelfde wijze belast worden als de overige belastingplichtigen.

Ouderenkorting gaat omlaag per 2016

Daarnaast gaat de ouderenkorting met ingang van 2016 met € 83 omlaag. De ouderenkorting is een heffingskorting die AOW-gerechtigden krijgen op hun inkomstenbelasting.

Hoogte ouderenkorting