Overgangsrecht onbelaste reiskostenvergoeding

18 september 2012 | Door redactie

Het Belastingplan 2013 bevat een aparte ‘Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer’. Daarin staat dat de mogelijkheid van onbelaste vergoedingen of verstrekkingen voor woon-werkverkeer per 1 januari 2013 komt te vervallen.

In de Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer die bij het Belastingplan 2013 hoort, staat dat u vanaf 2013 woon-werkverkeer alleen nog belast kunt vergoeden of verstrekken. Dit geldt voor de onbelaste vergoeding van € 0,19 bij een auto of fiets, maar ook voor de vergoeding van de kosten voor het openbaar vervoer.

Ov-abonnement soms onbelast verstrekken in 2013

In het plan is echter wel een overgangsregeling opgenomen voor sommige ov-abonnementen en auto’s van de zaak. Werknemers die u een ov-jaarabonnement verstrekt dat vóór 25 mei 2012 is ingegaan, mogen dit gedurende de volledige looptijd van het abonnement nog onbelaste verstrekt krijgen, ook als het abonnement pas in 2013 afloopt. Onder de werkkostenregeling (WKR) geldt dezelfde overgangsregeling. U kunt dan het ov-abonnement dat voor 25 mei 2012 is ingegaan tot de afloop ervan als gerichte vrijstelling onderbrengen in de vrije ruimte.

Overgangsregeling mogelijk bij auto van de zaak

Verder geldt er een overgangsregeling voor leasecontracten die werkgevers vóór 25 mei 2012 zijn aangegaan, waarbij werknemers nu geen bijtelling krijgen omdat ze geen 500 privékilometers per jaar maken. Vanaf 2013 is ook woon-werkverkeer belast, waardoor deze werknemers snel over de 500 kilometergrens komen en dus bijtelling krijgen. Zij gaan gedurende de looptijd van hun leasecontract een kwart van de eigenlijke bijtelling van 25%, 20% of 14% betalen. Wie een auto van de zaak rijdt die in het 20%-tarief van de bijtelling valt, gaat dus 25% van 20% per jaar bijtellen. De overgangsregeling eindigt uiterlijk op 1 januari 2017 en de eis van de 500 privékilometergrens blijft voor hen gelden.

Overgangsregeling voor bestelauto’s

Deze overgangsregeling is ook van toepassing op werknemers met een bestelauto van de zaak die een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik hebben ingediend. Voor deze werknemers geldt wel de eis dat ze geen enkele privékilometer met de bestelauto mogen rijden. Doen zij dit wel, dan vervalt het recht op deze overgangsregeling.