Overige wijzigingen per 1 januari 2015

16 september 2014 | Door redactie

Het kabinet stelde het afgelopen jaar verschillende regelingen in ter bevordering van onder meer de economie en de duurzame inzetbaarheid. Denk aan regelingen zoals de werkbonus, de verruimde schenkingsvrijstelling en een verlaagd tarief voor box 2. Per 1 januari 2015 vervallen deze regelingen en zijn de oude regels weer van kracht. Ook vindt hervorming van de kindregelingen plaats.

Door het vervallen van de volgende tijdelijke regelingen gelden per 1 januari 2015 weer de oude regels:

  • De werkbonus om doorwerken tot de pensioengerechtigde leeftijd te stimuleren, vervalt per 1 januari 2015. Ontving de werknemer vóór 1 januari 2015 een werkbonus, dan blijft hij daar tot 65-jarige leeftijd recht op houden.
  • In 2014 betaalden aandeelhouders over de eerste € 250.000 aan dividend slechts 22% belasting in box 2. Per 1 januari 2015 geldt weer het oude tarief van 25% voor alle dividenduitkeringen.
  • De tijdelijke vrijstelling voor schenkingen tot maximaal € 100.000 vervalt per 1 januari 2015. Deze vrijstelling gold alleen als de ontvanger de schenking inzette voor de eigen woning. Per 1 januari  2015 geldt een maximale vrijstelling van € 52.752 en is de vrijstelling beperkt tot ouders en kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Hervorming kindregelingen

Per 1 januari 2015 versobert het kabinet ook de kindregelingen. Het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen is hiervoor al aangenomen. Door deze hervorming blijven er nog vier regelingen over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over deze wijzigingen, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!