Overzicht HR-maatregelen Prinsjesdag

16 september 2015 | Door redactie

Gisteren presenteerde de regering in de Rijksbegroting en Miljoenennota haar plannen voor het komende jaar. Hierbij zat ook de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wat zijn de gevolgen van deze plannen voor u of uw werknemers?

  • Werknemers gaan er financieel gezien op vooruit, doordat zij netto meer geld overhouden. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag en de derde belastingschijf wordt verlengd. De arbeidskorting gaat juist (extra) omhoog, waardoor werken meer lonend is.
  • Ouders moeten werk en zorg gemakkelijker kunnen combineren. De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag gaan daarom omhoog. Daarnaast hebben werknemers per 1 juli 2017 recht op vijf dagen kraamverlof.
  • Per 1 januari 2017 komt er een zogenoemd lage-inkomensvoordeel voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen die tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdient. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.
  • De premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden omgevormd tot zogenoemde loonkostenvoordelen. Dit is een tegemoetkoming die de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar aan uw organisatie uitkeert.

Overigens is het nog niet zeker of deze maatregelen daadwerkelijk op deze wijze in werking treden; de Eerste en Tweede Kamer moeten er eerst nog mee instemmen (tool).

Plannen die op Prinsjesdag werden bevestigd

Daarnaast werden er op Prinsjesdag een aantal plannen bevestigd die eerder al waren aangekondigd. Meer hierover kunt u lezen in de onderstaande nieuwsartikelen: