Participatiewet: banen aanpassen noodzakelijk

16 september 2014 | Door redactie

Werkgevers moeten hun vacatures aanpassen aan de vermogens van mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Participatiewet en de vrijwillige baanafspraken uit het sociaal akkoord. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en AWVN gaan de komende tijd praktijkvoorbeelden ontwikkelen om te laten zien hoe het economisch rendabel kan zijn om arbeidsgehandicapten aan te nemen.

Bij de invulling van de baanafspraken krijgen werkgevers straks hulp van 35 regionale Werkbedrijven die worden opgericht. Via de Werkbedrijven, een samenwerkingsverband van gemeenten en sociale partners, kunnen werkgevers ook in aanmerking komen voor bijvoorbeeld de no-riskpolis, loonkostensubsidie en proefplaatsingen van arbeidsgehandicapten.

Quotumheffing van € 5.000

Als de vrijwillige baanafspraken niet worden gehaald, kan na overleg met gemeenten en sociale partners het wettelijk quotum worden geactiveerd. Het quotum maakt deel uit van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, die op 2 juli 2014 bij de Tweede Kamer is ingediend. Het quotum geldt voor werkgevers met 25 of meer werknemers. Bieden deze werkgevers onvoldoende banen aan mensen met een arbeidsbeperking, dan kunnen ze mogelijk per 1 januari 2017 met een quotumheffing worden geconfronteerd. De quotumheffing bedraagt € 5.000 per niet-ingevulde arbeidsplaats.