Pech voor lagere toeslagen door forensentaks

18 september 2012 | Door redactie

Als de woon-werkvergoeding die werknemers nu onbelast krijgen, volgend jaar belastbaar loon vormt, houdt de werknemer er minder van over. Mogelijk wordt hij zelfs dubbel gestraft, want door het hogere belastbare loon kunnen zijn toeslagen worden verlaagd.

De maatregelen in het wetsvoorstel herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer dat bij het Belastingplan 2013 hoort, kunnen ervoor zorgen dat het inkomen van mensen hoger wordt. De vergoeding voor of verstrekking van woon-werkverkeer wordt immers bij het belaste loon geteld. Het totale jaarloon van de werknemer vormt de basis voor de bepaling of de werknemer in aanmerking komt voor huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag. Doordat zijn woon-werkvergoeding belast wordt en zijn loon hoger, kan de werknemer volgend jaar net buiten de boot vallen.

Geen compenserende maatregelen mogelijk

Het is niet de bedoeling dat de forensentaks gevolgen heeft voor de toekenning van toeslagen. Toch zijn in het wetsvoorstel geen verlichtende of compenserende maatregelen opgenomen. Volgens het kabinet is dat niet mogelijk. Compenserende maatregelen gelden namelijk altijd voor iedereen, terwijl de forensentaks alleen werkenden treft en geen mensen met een uitkering.
Daarnaast zitten de meeste mensen die getroffen worden door de forensentaks juist in de hogere inkomensgroepen. Zij komen niet in aanmerking voor toeslagen en hoeven dus ook geen compensatie te krijgen. Voor mensen die door de maatregelen wel een lagere toeslag ontvangen, zal elke vorm van compensatie juist weer niet voldoende zijn.
Daarom ziet het kabinet helemaal af van verlichtende maatregelen bij de invoering van de belaste vergoeding voor woon-werkverkeer.