Pensioenrichtleeftijd na 2014 jaarlijks herzien

14 juni 2012 | Door redactie

In het wetsvoorstel Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd dat onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden, staat dat de pensioenrichtleeftijd in 2014 in één klap naar 67 jaar gaat. Daarna wordt hij ieder jaar aangepast aan de levensverwachting.

In het bericht ‘Pensioenrichtleeftijd per 2014 naar 67 jaar’ kon u begin dit jaar al lezen dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn oorspronkelijke pensioenplannen op verzoek van de pensioenfondsen en -verzekeraars heeft gewijzigd. Volgens de nieuwe afspraken zou de pensioenrichtleeftijd in 2014 in één keer naar 67 jaar gaan. Oorspronkelijk stond in het wetsvoorstel Verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW (pdf) dat de pensioenrichtleeftijd in 2013 naar 66 jaar zou gaan en in 2015 naar 67 jaar. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd betekent dat werknemers twee jaar langer de tijd hebben om hetzelfde aanvullende pensioen op te bouwen.

Pensioenrichtleeftijd vanaf 2015 jaarlijks gecorrigeerd

In het wetsvoorstel Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (pdf) dat is opgesteld naar aanleiding van de afspraken uit het Begrotingsakkoord, is deze wijziging ook uitgewerkt. Daarnaast is in het nieuwe wetsvoorstel opgenomen dat de pensioenrichtleeftijd vanaf 2015 wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Dit betekent dat vanaf 2015 ieder jaar wordt onderzocht of de ontwikkeling van de levensverwachting aanleiding geeft om de pensioenrichtleeftijd verder te verhogen.

Afspraken over de AOW-leeftijd

In het bericht ‘Nieuwe wet verhoging AOW-leeftijd ingediend’ las u al welke afspraken uit het Begrotingsakkoord over de AOW-leeftijd er in het wetsvoorstel zijn opgenomen.