Per 2015 eens per jaar eindheffing WKR toetsen

16 september 2014 | Door redactie

Eén van de maatregelen uit het Belastingplan 2015 die de werkkostenregeling (WKR) moet vereenvoudigen, is de verandering van de afrekensystematiek. Werkgevers hoeven per 2015 nog maar één keer per jaar vast te stellen wat hun verschuldigde eindheffing in het kader van de WKR is.

Momenteel hangt de precieze werkwijze bij afrekenen van de vrije ruimte af van de methode die de werkgever hiervoor hanteert. In alle gevallen moet de werkgever echter gedurende het jaar (vaak per tijdvak) toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden.

In één keer toetsen na afloop van het kalenderjaar

De werkgever kan per 2015 na afloop van het kalenderjaar met betrekking tot alle vergoedingen en verstrekkingen uit dat kalenderjaar in één keer toetsen of de vrije ruimte wordt overschreden. De eventueel verschuldigde belasting kan de organisatie dan tegelijk met de loonaangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar aangeven en afdragen. Bij een aangiftetijdvak van een maand moet dat dus tegelijk met de loonaangifte over januari – die in februari wordt gedaan.

Eerder in gedeeltes afdragen blijft mogelijk

In de wet (om precies te zijn: in het nieuwe artikel 31a van de Wet op de Loonbelasting 1964) komt te staan dat de loonaangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar de uiterste termijn is voor het afrekenen van de vrije ruimte. Het blijft dus mogelijk om de 80% eindheffing bij overschrijding van de vrije ruimte al eerder in gedeelten af te dragen.
 Als een organisatie in de loop van het jaar niet meer als werkgever kwalificeert en dus geen loonaangifte meer hoeft te doen, moet hij de belasting in het kader van de WKR uiterlijk aangeven in de loonaangifte over het tijdvak waarin zijn inhoudingsplicht is geëindigd.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over bovenstaand onderwerp, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!