Percentages afdrachtvermindering S&O omlaag

18 september 2012 | Door redactie

In het Belastingplan 2013 staat dat de loongrens van de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O) in 2013 wordt verruimd naar € 200.000. Het kabinet wil met de afdrachtvermindering S&O innovatie stimuleren. Verrichten werknemers in uw organisatie speur- en ontwikkelingswerkzaamheden, dan heeft u mogelijk recht op deze afdrachtvermindering.

Door de eerste schijf te verruimen van € 110.000 naar € 200.000 wil de overheid vooral MKB-organisaties meer groeimogelijkheden bieden. Uit de praktijk blijkt dat vooral de kleine en middelgrote organisaties in de eerste schijf vallen en daardoor meer profiteren van het hogere afdrachtpercentage.

Plafond afdrachtvermindering S&O blijft € 14 miljoen

Het percentage voor de eerste schijf is nu nog 42%, maar zal in 2013 dalen naar 38%. Voor startende organisaties geldt een uitzondering; het afdrachtpercentage voor de eerste schijf is voor starters straks 50%. In 2012 is dit nog 60%. Over S&O-loon boven de loongrens van € 200.000 heeft u ook in 2013 recht op 14% afdrachtvermindering.
In 2013 blijft het plafond € 14 miljoen. Dit betekent dat u net als voorgaande jaren in totaal maximaal € 14 miljoen aan S&O-afdrachtvermindering mag toepassen.

Hoog percentage leidt niet tot meer innovatie

In het Belastingplan 2012 dat vorig jaar op Prinsjesdag werd gepresenteerd, stond dat het plafond in 2013 zou dalen naar € 8,5 miljoen. Hier is het kabinet dus op teruggekomen. Ook zou het percentage van de eerste schijf stijgen naar 45%, maar uit een evaluatie van de S&O-regeling blijkt dat hogere percentages niet direct tot meer effectiviteit leiden. Organisaties besteden bij hoge percentages dus niet meer uren aan speur- en ontwikkelingswerk.
Ook is het jaarlijkse budget van € 715 miljoen dat beschikbaar is voor S&O-afdrachtvermindering in 2011 overschreden. In 2012 is het budget eenmalig verhoogd met € 149 miljoen. Deze tekorten moeten in 2013 gecompenseerd worden en daarom gaan de percentages in 2013 omlaag.

S&O-afdrachtsvermindering