Plan afschaffen onbelaste reiskosten uitgesteld

18 juni 2012 | Door redactie

De voorgenomen plannen over het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding houdt de gemoederen nog steeds flink bezig. Ook voor de werknemers in uw organisatie kan deze maatregel behoorlijk ingrijpend zijn, maar er gloort hoop aan de horizon. Het wetsvoorstel zal namelijk pas na de verkiezingen in september door de Tweede Kamer worden behandeld. En het is dan maar de vraag of er dan nog een meerderheid voor het plan bestaat.

Onlangs is het wetsvoorstel met de uitwerking van de fiscale maatregelen uit het begrotingsakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Premier Rutte heeft de Tweede en Eerste Kamer verzocht om vaart te zetten achter de behandeling, zodat de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 (pdf) nog voor het zomerreces wordt afgehamerd.

Partijen nemen afstand van de voorgenomen maatregel

In het wetsvoorstel is de beruchte afschaffing van de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer met ingang van 1 januari 2013 echter niet opgenomen. Deze maatregel wordt pas uitgewerkt in het Belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gaat. Het ministerie van Financiën heeft namelijk meer tijd nodig om de geplande afschaffing uit te werken tot een wet. Het uitstel verkleint de kans dat de maatregel in de huidige vorm wordt ingevoerd. Het ziet er namelijk naar uit dat de behandeling van het wetsvoorstel in het nieuwe parlement zal plaatsvinden. En van de vijf partijen die het begrotingsakkoord sloten, nemen er vier in hun verkiezingsprogramma afstand van de maatregel.