Plannen Prinsjesdag 2013 uitgelekt

9 september 2013 | Door redactie

Ieder jaar op Prinsjesdag maakt het kabinet de nieuwe regeringsplannen bekend. Hoewel de plannen tot op de dag zelf geheim moeten blijven, hebben een aantal besluiten hun weg al naar buiten gevonden. Het kabinet wil onder meer de werkgeversheffing voor hoge salarissen handhaven en de overheidslonen niet laten meestijgen met de inflatie.

Elke derde dinsdag van september ­– dit jaar op 17 september – presenteert het kabinet op Prinsjesdag de nieuwe begroting en fiscale maatregelen in de Miljoenennota. Vrijwel elk jaar lekken er enkele plannen uit, zo ook dit jaar. Inmiddels zijn onder meer de volgende maatregelen bekend geworden:

  • Werkgeversheffing hoge lonen: de pseudo-eindheffing van 16% over lonen voor zover die in het voorgaande jaar méér dan € 150.000 bedroegen was aangekondigd als een eenmalige crisismaatregel, maar het kabinet liet al snel weten dat uw organisatie ook in 2014 deze heffing moet afdragen, ook al werd dit plan eerder nog ingetrokken.
  • Nullijn overheid: de lonen van ambtenaren zullen in 2014 niet meestijgen met de inflatie, afgezien van werknemers in de zorg. De nullijn in het onderwijs wordt naar verwachting in 2014 gecompenseerd. Daarnaast worden de budgetten voor overheidsdiensten, gemeentes en provincies bevroren. Deze groeien dus ook niet mee met de inflatie.
  • Inkomstenbelasting: de arbeidskorting gaat per 1 januari 2014 omhoog met € 250. Werknemers met een loon hoger dan € 69.573 krijgen nu een arbeidskorting van € 550, maar in 2014 wordt deze korting verlaagd naar € 250. Werknemers met een lager inkomen krijgen juist meer zorgtoeslag. Deze gaat overigens naar verwachting samen met de huurtoeslag in een huishoudtoeslag.
  • Eigen risico zorg: de inkomensafhankelijk eigen risico in de zorg is van de baan. Eerder zouden degenen met een hoger loon in 2015 met een hoger eigen risico te maken krijgen. Dit eigen risico blijft echter voor iedereen € 350.

Tijdens Prinsjesdag op de hoogte blijven

De uitwerking van deze en andere plannen zullen binnenkort worden bekendgemaakt. Via het Twitter-account @Rendement_NL en de site rendement.nl/prinsjesdag blijft u op de hoogte van de maatregelen uit de Miljoenennota – hierin is € 6 miljard aan extra bezuinigingen opgenomen – en de plannen die het kabinet voor 2014 voor u en uw organisatie in het vooruitzicht heeft.