Plannen voor de loonbelasting op Prinsjesdag 2022

7 september 2022 | Door redactie

Welke plannen voor de loonbelasting kunnen werkgevers op Prinsjesdag 2022 verwachten? Een en ander werd al bekend gemaakt in de Voorjaarsnota, zoals een verhoging van het minimumloon en de onbelaste reiskostenvergoeding. Wat staat mogelijk nog meer in het Belastingplan 2023?

Lees ook: De verwachte plannen voor Prinsjesdag voor bv's en dga's en op het gebied van de inkomstenbelasting.

Op 20 september is het weer zo ver: Prinsjesdag. Op die dag maakt het kabinet onder meer de voorstellen voor de wet Belastingplan 2023 en de wet Overige fiscale maatregelen 2023 bekend. Niet alle plannen zullen een verrassing zijn: eerder dit jaar maakte het kabinet haar plannen al bekend in de Voorjaarsnota. In deze nota stond onder meer dat het kabinet de onbelaste reiskostenvergoeding wil verhogen. Welke plannen kunt u nog meer verwachten? 

Stijging minimumloon en reiskostenvergoeding, versobering 30%-regeling

Naar verwachting bevat het belastingpakket over 2023 de volgende onderwerpen:

  • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat per 2023 omhoog. Dat betekent dat het huidige bedrag van € 0,19 per kilometer voor het eerst in jaren zal stijgen. Hoeveel het bedrag zal stijgen is nog onbekend.
  • Voor de afbouw van de algemene heffingskorting moet straks niet meer alleen box 1 inkomen meegeteld worden, maar ook het inkomen uit box 2 en 3.
  • Het kabinet wil de 30%-regeling versoberen. De regeling wordt naar verwachting vanaf 2024 beperkt tot maximaal de ‘Balkenendenorm’, die bedraagt in 2022 € 216.000.
  • De duur van de loondoorbetalingsplicht en het opzegverbod bij ziekte van een werknemer die recht heeft op de Algemene Ouderdomswet (AOW) gaat waarschijnlijk per 1 juli 2023 van 13 naar zes weken.
  • De regels over het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) worden aangescherpt. In veel gevallen zal dit voor de dga tot een hoger gebruikelijk loon leiden, en dus tot een hogere belastingrekening.
  • Het minimumloon gaat omhoog. Het kabinet wil het minimumloon verhogen. Aanvankelijk zou deze verhoging 7,5% zijn en in drie jaarlijkse stappen plaatsvinden. Maar onlangs bleek uit gelekte berichtgeving dat het kabinet plannen heeft om het minimumloon in één keer met 10% te laten stijgen per 1 januari 2023.

Loonbelasting gaat om omlaag, arbeidskorting omhoog

Ook wil het kabinet de loonbelasting/premie volksverzekeringen verlagen, al moet nog blijken om welke verlaging dit precies gaat. Tegelijkertijd gaat de arbeidskorting naar verwachting omhoog.

Op Prinsjesdag voorziet de redactie van Rendement Online u ’s middags zo snel mogelijk van handzame en praktische nieuwsberichten over de relevante plannen uit het koffertje. Wat u van ons kunt verwachten op Prinsjesdag ziet u in deze infographic. Of schrijf u hier in voor onze nieuwsbrief en ontvang ook het Prinsjesdag-nieuws in uw mailbox.