Premiekorting 62-plussers afgeschaft per 2013

18 september 2012 | Door redactie

Vanaf volgend jaar komt de premiekorting voor het in dienst houden van 62-plussers te vervallen. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die is gepubliceerd op Prinsjesdag 2012. De premiekorting voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde die 50 jaar of ouder is, blijft wel gewoon bestaan.

Op dit moment kunnen werkgevers nog drie jaar lang een premiekorting op de werknemersverzekeringen toepassen als ze een werknemer in dienst houden van 62 jaar of ouder. Maar vanaf volgend jaar wordt deze premiekorting afgeschaft. De andere premiekorting voor oudere werknemers – die voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder – blijft wel gehandhaafd in het vitaliteitspakket.

Maatregelen om mobiliteit te bevorderen

Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verhogen, bevat het vitaliteitspakket een aantal maatregelen om de mobiliteit te bevorderen. Zo worden mobiliteitsbonussen gericht ingezet om oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten aan het werk te houden. Ook kunnen werknemers via de vitaliteitsregeling sparen voor een periode van inkomensachteruitgang.

Overgangsregeling in het vitaliteitspakket

Ook zit er in het vitaliteitspakket een overgangsregeling voor de levensloopregeling. Om scholing te stimuleren, wordt de drempel voor de fiscale aftrek van scholingsuitgaven verlaagd. Daarnaast komt er een werk-naar-werk-budget en wordt er door intersectorale scholing ingezet op een prikkel om werknemer om te scholen voor een andere sector.