Premiekorting gaat zich ook richten op jongeren

18 oktober 2013 | Door redactie

In de begrotingsafspraken die het kabinet en de coalitiepartijen sloot, staat dat de premiekorting voor uitkeringsgerechtigden zo wordt aangepast dat hij zich ook richt op jongeren.

In de begrotingsafspraken is ruime aandacht voor het stimuleren van de werkgelegenheid. Naast het versnellen van maatregelen uit het sociaal akkoord (waarover u al kon lezen in het bericht ‘Werkbonus afgeschaft door begrotingsakkoord’) worden een aantal maatregelen genoemd die op korte termijn de vraag naar arbeid vergroten.

Ondersteunen van de arbeidsmarktpositie van jongeren

Eén van die maatregelen is een aanpassing van de korting op de af te dragen premies werknemersverzekeringen die u kunt krijgen voor het aannemen van oudere uitkeringsgerechtigden. Deze wordt in de toekomst meer gericht op het ondersteunen van de arbeidsmarktpositie van jongeren. Over de precieze uitwerking van de regeling is nog niets bekend.

Bij 36-urige werkweek € 7.000 premiekorting

Op dit moment kunt u de premiekorting alleen toepassen voor bepaalde werknemers met een arbeidshandicap of nieuwe werknemers vanaf 50 jaar die voorafgaand aan hun dienstverband een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering kregen. Bij een dienstverband van 36 uur per week gaat het om een premiekorting van € 7.000 per jaar. Voor parttimers wordt de korting naar rato berekend.