Prinsjesdag: beleidsplannen SZW voor 2016

18 september 2015 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op Prinsjesdag haar beleidsplannen voor 2016 weer bekendgemaakt. Samen met de informatie uit de Rijksbegroting 2016 en de Miljoenennota is er voor uw OR nu een goed overzicht van de gevolgen voor uw achterban.

Hieronder vindt u een overzicht van de maatregelen die belangrijk kunnen zijn voor de organisatie en uw achterban. Overigens is het nog niet zeker of deze maatregelen daadwerkelijk op deze wijze in werking treden; de Eerste en Tweede Kamer moeten er eerst nog mee instemmen (tool).

  • Gezond en veilig werken krijgt veel aandacht, onder meer van Inspectie SZW, door initiatieven als gezondenveiligwerkt.nl en de SZW-campagne tegen psychosociale arbeidsbelasting en het wetsvoorstel dat de Arbowet moet wijzigen.
  • Werknemers gaan er financieel gezien op vooruit, doordat zij netto meer geld overhouden. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf gaan omlaag en de derde belastingschijf wordt verlengd. De arbeidskorting gaat juist (extra) omhoog, waardoor werken meer lonend wordt.
  • Ouders moeten werk en zorg gemakkelijker kunnen combineren. De inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag gaan daarom omhoog. Daarnaast hebben werknemers per 1 juli 2017 recht op vijf dagen kraamverlof.
  • Dit najaar ontvangt de Tweede Kamer een verkennende notitie voor aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De wet heeft als doel alle werknemers een eerlijk minimumloon te garanderen en richt zich op zaken als het minimumjeugdloon.
  • Per 1 januari 2017 komt er een zogenoemd lage-inkomensvoordeel voor werkgevers die een werknemer in dienst nemen die tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon verdient. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per werknemer per jaar.
  • De premiekortingen voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en mensen met een arbeidsbeperking worden omgevormd tot zogenoemde loonkostenvoordelen. Dit is een tegemoetkoming die de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar aan uw organisatie uitkeert.

Bevestiging van eerder aangekondigde plannen

Daarnaast werden er op Prinsjesdag een aantal plannen bevestigd die eerder al waren aangekondigd. Meer hierover kunt u lezen in de onderstaande nieuwsartikelen: