RDA-budget bedraagt in 2015 € 238 miljoen

16 september 2014 | Door redactie

Uit het op Prinsjesdag gepubliceerde Belastingplan 2015 blijkt dat het budget voor de regeling Research en Development Aftrek (RDA) volgend jaar in totaal € 238 miljoen bedraagt. Dat is € 64 miljoen minder dan in 2014. Het aftrekpercentage blijft naar verwachting gehandhaafd op 60%. Dit komt overeen met een netto voordeel van 15% bij een belastingtarief van 25%.

Het RDA-percentage kan op basis van de ontwikkelingen in 2014 nog worden bijgesteld. Eind 2014 wordt het definitieve RDA-percentage voor 2015 bij ministeriële regeling vastgesteld. Het budget voor de RDA is onder meer tot stand gekomen doordat een bedrag van € 214 miljoen van de RDA naar de S&O-afdrachtvermindering is overgeheveld. Daarnaast is een bedrag van € 150 miljoen onttrokken aan de RDA ten gunste van de huishoudentoeslag 2015.

Samenvoegen RDA met S&O-afdrachtvermindering

Het kabinet wil overigens onderzoeken of met ingang van 2016 de RDA met de S&O-afdrachtvermindering kan worden samengevoegd. Aanleiding hiervoor zijn de signalen die het kabinet vanuit het bedrijfsleven heeft ontvangen. Zo wordt het moment van verzilvering van het RDA-voordeel als problematisch ervaren. Mogelijk is de lagere winstgevendheid van organisaties van de afgelopen jaren hiervan de oorzaak. Startende innovatieve organisaties zijn daarnaast in de eerste jaren vaak sterk gericht op investeren en daarom niet altijd winstgevend. Ook kan de RDA onder de accountancyregels niet als kostenverlaging in de boeken worden gezet bij de winstberekening.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de RDA-aftrek, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!