Regels afdrachtvermindering onderwijs strenger

De voorwaarden om voor werknemers in aanmerking te komen voor afdrachtvermindering onderwijs worden volgend jaar flink aangescherpt. Het kabinet vindt dat de regeling op dit moment te weinig wordt gebruikt voor leerwerktrajecten en te veel voor andere opleidingstrajecten.

18 september 2012 | Door redactie

Het gebruik van de fiscale regeling voor afdrachtvermindering onderwijs is fors gestegen. Dit komt onder meer doordat steeds meer werkgevers de mogelijkheden ontdekken van een fiscale tegemoetkoming voor het opleiden van personeel. Ook wordt de regeling nogal eens gebruikt waarvoor ze oorspronkelijk niet bedoeld was. De regels worden daarom vanaf volgend jaar een stuk strenger.

Afdrachtvermindering alleen bij volledige opleiding

De afdrachtvermindering onderwijs geldt straks alleen nog voor werknemers die de intentie hebben om een volledige opleiding te volgen en deze af te sluiten met het voor die opleiding erkende diploma. Als een werknemer tussentijds besluit om de omvang of inhoud van het te volgen onderwijs aan te passen, moet dit ook worden aangepast in de leerwerkovereenkomst. Voor werknemers die delen van een opleiding volgen (bijvoorbeeld alleen bepaalde modules) of hun kennis en vaardigheden met bijvoorbeeld een cursus verbeteren, is de afdrachtvermindering onderwijs nadrukkelijk niet bedoeld.

Evaluatie van afdrachtvermindering onderwijs

De regeling wordt over vijf jaar geëvalueerd. Als dan blijkt dat de maatregelen onbedoeld gebruik niet tegengaan en het budget wordt overschreden, wordt deze afdrachtvermindering mogelijk met ingang van 1 januari 2018 afgeschaft.