Rijksbrede ondernemingsraad in 2015 is een feit

18 september 2014 | Door redactie

In 2015 wil de overheid een rijksbrede ondernemingsraad instellen, zo blijkt uit de rijksbegroting van het ministerie van Wonen en Rijksdienst die op Prinsjesdag openbaar werd gemaakt. Alle bevoegdheden uit de Wet op de ondernemingsraden zullen op deze OR van toepassing zijn.

In het bericht ‘Het kabinet wil één rijksbrede ondernemingsraad’ heeft u al kunnen lezen dat het kabinet het invoeren van een rijksbrede OR al op de planning had staan. Momenteel heeft elk ministerie zijn eigen medezeggenschapsorgaan, maar in de rijksbegroting van het ministerie van Wonen en Rijksdienst staat nu dat het de bedoeling is om de rijksbrede OR in 2015 in te stellen. Daarbij neemt de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de rol van bestuurder op zich. De OR van het rijk kan alle bevoegdheden uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) benutten.

Overheid als werkgever streeft naar 30% vrouwen in topfuncties

Verder blijkt uit de rijksbegroting dat de overheid ernaar streeft dat ten minste 30% van de werknemers in (top)functies vrouw zijn. Dat aantal moet zijn gerealiseerd in 2017. In het bericht ‘Wettelijk streefgetal 30% vrouwen niet gehaald’ heeft u al kunnen lezen dat organisaties het wettelijke streefgetal van 30% vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen nog niet hebben gehaald.