Ruimere werking sportvrijstelling in de BTW

De sportvrijstelling in de Nederlandse BTW is op dit moment te beperkt. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk bepaald dat deze vrijstelling geldt voor organisaties zonder winstoogmerk, ongeacht of het voor leden of niet-leden is. Het kabinet past de sportvrijstelling daarom per 1 januari 2019 aan.

18 september 2018 | Door redactie

Op dit moment geldt de sportvrijstelling alleen voor organisaties zonder winstoogmerk. Het moet daarbij gaan om de sportdiensten aan hun leden. Het Europese Hof van Justitie vond deze Nederlandse vrijstelling te beperkt. De sportvrijstelling moest volgens het Hof ook gelden voor sportdiensten aan andere dan leden. In het Belastingplan 2019 is daarom een verruiming van de huidige sportvrijstelling opgenomen.

Compensatie voor nadeel verruiming

Het gevolg van de verruiming is dat de BTW-heffing voor het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie komt te vervallen. Organisaties kunnen daardoor ook de voorbelasting op de kosten van en investeringen in de sportaccommodaties niet langer in aftrek brengen. Dit betekent een groot nadeel voor deze organisaties. Om dat te compenseren komt er een subsidieregeling voor sportverenigingen en een specifieke uitkering voor gemeenten.

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.