Scholingsdrempel in IB weer € 250 in 2014

17 september 2013 | Door redactie

Een werknemer die een opleiding volgt die niet door zijn werkgever wordt vergoed, kan onder voorwaarden in aanmerking komen voor fiscale aftrek. De drempel in box 1 in de inkomstenbelasting voor de aftrek van scholingsuitgaven bedraagt in 2014 weer € 250.

Tot voor kort waren de uitgaven voor een opleiding of studie pas aftrekbaar als de kosten hoger waren dan € 500. Sinds 2013 zijn studiekosten al vanaf € 250 aftrekbaar. De persoonsgebonden aftrek mag maximaal € 15.000 bedragen. Met de verlaging van de aftrekdrempel wil het kabinet investeren in de kenniseconomie en bevorderen dat mensen sneller kiezen voor om- of bijscholing. Uit de Miljoenennota blijkt dat de drempel ook in 2014 € 250 zal bedragen.