Sociale premies 2014 voor een deel bekend

17 september 2013 | Door redactie

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn al een aantal sociale premies voor 2014 bekendgemaakt. De vermelde premiedelen van de volksverzekeringen (AOW en Anw) blijven onveranderd, maar in de premies werknemersverzekeringen vinden wel wijzigingen plaats.

In de premies werknemersverzekeringen – die werkgevers betalen over het loon van hun werknemers – verandert in 2014 het één en ander. De WW-premie stijgt van 1,70% naar 2,30%. De gemiddelde sectorpremie daalt daarentegen in 2014 van 2,76% naar 2,67%. De precieze sectorpremie die uw organisatie betaalt, hangt af van de sector waarin de organisatie is ingedeeld. De percentages per sector zijn nog niet bekend voor 2014.

Ufo-premie in plaats van sectorpremie en Awf

Overheidswerkgevers betalen in plaats van de sectorpremie en de premie voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf) de zogenoemde Ufo-premie.
De rekenpremie voor de Werkhervattingskas was al langer bekend. In de Juninota van UWV stond deze gemiddelde premie in drie delen opgesplitst:

  • gemiddelde premie WGA-vast: 0,5%;
  • gemiddelde premie ZW-flex: 0,34%;
  • gemiddelde premie WGA-flex: 0,17%.

Premiepercentages voor de sociale verzekering