Sociale premies 2015 bekend

16 september 2014 | Door redactie

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn de sociale premies voor 2015 bekendgemaakt. Net als vorig jaar blijven de premiepercentages voor de volksverzekeringen (AOW en Anw) onveranderd, maar er zijn wel wijzigingen in de premies werknemersverzekeringen.

De premies werknemersverzekeringen zijn de premies die werkgevers betalen over het loon van hun werknemers. Hierin verandert  volgend jaar het één en ander. De WW-premie stijgt van 2,15% naar 2,22%. De gemiddelde sectorpremie daarentegen daalt in 2015 van 2,68% naar 2,07%. De precieze sectorpremie die de organisatie betaalt, hangt af van de sector waarin de organisatie is ingedeeld.

Rekenpremie Werkhervattingskas stijgt

Overheidswerkgevers betalen geen sectorpremie en premie voor het algemeen werkloosheidsfonds (Awf), maar een zogenoemde Ufo-premie. Deze premie blijft volgend jaar gelijk.
De rekenpremie voor de Werkhervattingskas stijgt van 1,03% naar 1,08%. In de premienota 2015 van UWV  werd deze gemiddelde premie onlangs al in drie delen opgesplitst:

  • gemiddelde premie WGA-vast: 0,48%
  • gemiddelde premie ZW-flex: 0,24%
  • gemiddelde premie WGA-flex: 0,35%

Premiepercentages voor de sociale verzekering