Sociale premies 2018: lichte wijziging

19 september 2017 | Door redactie

Er zijn slechts kleine wijzigingen in de premies voor de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen in 2018 ten opzichte van 2017.

In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2018 staat dat het premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) volgend jaar gelijk blijft: 17,90%. Het premiepercentage voor Algemene Nabestaandenwet (ANW) blijft ook gelijk: 0,10%. De in de tabel weergegeven premie bij sectorenfonds van 1,23% is een gemiddelde. In werkelijkheid verschilt de premie per sector.

De Awf-premie stijgt

De Awf-premie stijgt van 2,64% naar 2,95%. De precieze sectorpremie die de organisatie betaalt, hangt af van de sector waarin de organisatie is ingedeeld. De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) blijft waarschijnlijk gelijk. Op basis van de rekenpremie is deze volgend jaar 1,16%.

Sociale premies 2018

Download de Miljoenennota 2018 en het Belastingplan 2018 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.