Startkwalificatie wordt niet meer beloond

18 september 2012 | Door redactie

Een werkgever die voormalig werklozen in dienst neemt die aangewezen scholing volgen om op startkwalificatieniveau te komen, kunnen straks niet langer afdrachtvermindering onderwijs voor deze categorie werknemers toepassen. De administratieve afhandeling van deze afdrachtvermindering is namelijk te bewerkelijk voor werkgevers, UWV WERKbedrijf en de Belastingdienst.

De afdrachtvermindering onderwijs startkwalificatie geldt voor mbo-opleidingen op niveau 1 of 2 en geldt alleen voor werkgevers die voormalig werklozen in dienst hebben of mensen die instromen vanuit een re-integratietraject van UWV of de gemeente. De afdrachtvermindering levert echter veel administratieve rompslomp op. De werkgever moet bijvoorbeeld een verklaring van zowel de opleidingsinstelling hebben als een verklaring van UWV WERKbedrijf.

Afdrachtvermindering onderwijs schrappen

Het kabinet stelt daarom voor om de afdrachtvermindering onderwijs voor deze categorie werknemers te schrappen. Andere afdrachtvermindering waarvoor deze werknemers mogelijk in aanmerking komen, zoals de beroepsopleidende leerweg (BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL), kunnen werkgevers gewoon blijven toepassen.