Straks alle reiskosten in de vrije ruimte?

27 augustus 2012 | Door redactie

Als het aan staatssecretaris Weekers van Financiën ligt, vallen in de toekomst alle zakelijke reiskosten in de vrije ruimte. Op die manier bent u in één klap van alle administratieve rompslomp omtrent de belaste en onbelaste vergoeding en verstrekking van reiskosten af.

U las in de berichten ‘Weekers weet niet wat woon-werkverkeer is’ en ‘Straks dubbele administratie bij ov-abonnement’ al het één en ander over de punten uit de hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer (pdf). Daarin gaat staatssecretaris Weekers ook in op de behandeling van zakelijke reizen vanaf 2014.

Vergoeding van zakelijke reizen in WKR

In 2014 is de toepassing van de werkkostenregeling voor iedere onderneming verplicht. Op dat moment wil Weekers de gerichte vrijstelling die nu geldt voor zakelijke reizen laten vervallen. Als u zakelijke reizen onbelast aan werknemers wilt blijven vergoeden, kunt u ze onderbrengen in de vrije ruimte. Die wordt dan opgerekt naar 2,1% van de fiscale loonsom. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt uw onderneming over het meerdere 80% eindheffing.

Verstrekking van zakelijke reizen op nihil gewaardeerd

Er komt een nihilwaardering voor verstrekkingen van zakelijke reizen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een voor dienstreizen ter beschikking gestelde fiets of auto, een ov-abonnement dat alleen voor zakelijke reizen wordt gebruikt of een door uw onderneming aangeschaft vliegticket voor een klantbezoek in het buitenland. Technisch gezien vallen deze verstrekkingen wel in de vrije ruimte, maar met een waarde van € 0, zodat ze geen vrije ruimte opsnoepen. Als uw onderneming een ov-abonnement aan werknemers uitdeelt dat ze zowel voor zakelijke reizen als voor woon-werkverkeer gebruiken, moet de waarde worden bepaald van de zakelijke component. Alleen die wordt immers op nihil gewaardeerd.

Alle reiskosten straks in de vrije ruimte

De staatssecretaris houdt nog even een slag om de arm voor wat betreft het overhevelen van het budget voor zakelijke reizen naar de vrije ruimte. Hij laat nog onderzoeken of ook de verstrekkingen gewoon in de vrije ruimte kunnen worden gestopt, maar hij moet eerst inzicht hebben in de financiële consequenties daarvan. Als alle zakelijke reizen in de vrije ruimte vallen, is het onderscheid tussen een vergoeding en een verstrekking in één klap opgeheven en doet ook het verschil tussen woon-werk- en zakelijk verkeer er niet meer toe.