Straks dubbele administratie bij ov-abonnement

20 augustus 2012 | Door redactie

Aan werknemers die met het openbaar vervoer naar hun werk komen, mag u nu een ov-abonnement onbelast vergoeden. Maar als de plannen voor de herziening van het reiskostenregime doorgang vinden, moet u in 2013 de zakelijke reizen met het abonnement splitsen van de woon-werk- en privéritten.

In het bericht ‘Weekers weet nog niet wat woon-werkverkeer is’ kon u al lezen over één van de knelpunten die staatssecretaris Weekers van Financiën moet oplossen voordat de afschaffing van de onbelaste vergoeding voor woon-werkverkeer doorgang kan vinden. Een tweede punt dat volgens de hoofdlijnennotitie herziening fiscale regime kosten van woon-werkverkeer (pdf) nog moet worden uitgewerkt, is de waardering van woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Als die in 2013 niet meer op dezelfde manier worden behandeld, moet het namelijk mogelijk zijn om hier onderscheid tussen te maken.

Splitsing van waarde ov-abonnement

Als uw onderneming aan werknemers een abonnement voor het openbaar vervoer vergoedt of verstrekt, is de kans groot dat de werknemer dit zowel gebruikt voor woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen. Als de plannen voor het woon-werkverkeer doorgaan, mag u in 2013 alleen het deel van het abonnement dat de werknemer spendeert aan dienstreizen nog onbelast laten. U moet het dus splitsen.

Vervoer vanwege de werkgever

Ook als uw onderneming vervoer van de woning naar de werkplek organiseert voor werknemers, mag u dat niet meer onbelast vergoeden of verstrekken. U moet de waarde van dit vervoer bepalen en deze waarde tot het loon van de werknemer rekenen. Als uw onderneming de werkkostenregeling al hanteert, kunt u de waarde ook onderbrengen in de vrije ruimte.
Van al deze extra administratieve rompslomp heeft u maar één jaar last. Volgens de plannen vervalt per 1 januari 2014 immers ook de onbelaste vergoeding voor zakelijke reizen. Dan is het niet meer nodig om dit onderscheid te maken. U moet gewoon alle reizen belasten.