Subsidieregeling praktijkleren in 2014

17 september 2013 | Door redactie

Per 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs uit de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen (WVA) vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. De regering trekt een budget van in totaal € 209 miljoen uit voor de subsidieregeling praktijkleren.

De subsidieregeling praktijkleren moet werkgevers stimuleren om praktijkleerplekken en werkleerplekken aan te bieden aan mensen die leren en werken combineren. Werkgevers kunnen voor de volgende groepen scholieren of onderzoekers subsidie krijgen:

  • mbo’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • hbo’ers in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving) die leren en werken combineren (duaal en deeltijd-hbo);
  • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) of NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Subsidieregeling in september naar de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor de subsidieregeling praktijkleren wordt in september ingediend bij de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de subsidieregeling uiterlijk 1 november 2013 wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
In de Tweede Kamer zijn overigens een aantal moties ingediend om de doelgroepen voor de subsidieregeling uit te breiden, bijvoorbeeld met vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen. Deze moties zijn nog in behandeling. De Tweede Kamer wordt hier binnenkort nader over geïnformeerd.