Tegenhouden van forensentaks is eenvoudig

5 september 2012 | Door redactie

In het Lenteakkoord dat gesloten is tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie is overeenstemming bereikt over de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding. De partijen komen echter in hun verkiezingsprogramma’s alweer terug op dit voorstel. Er bestaat dan ook een grote kans dat deze forensentaks er niet gaat komen. Het plan zal tijdens Prinsjesdag dan ook in een aparte wet worden opgenomen, zodat de partijen in de Tweede Kamer het eenvoudig opzij kunnen schuiven.

De forensentaks houdt in dat het per 1 januari 2013 niet langer mogelijk zou zijn om een onbelaste reiskostenvergoeding aan de werknemers te geven. De Belastingdienst zal daarnaast de woon-werkverkeerkilometers vanaf die datum aanmerken als privékilometers, zodat leaserijders die nu geen bijtelling hebben mogelijk ook met een bijtelling te maken krijgen. Ze komen dan immers sneller boven de grens van vijfhonderd privékilometers uit. Dit heeft dus grote gevolgen voor de reiskosten van de werknemer.

Apart wetsvoorstel

De uitwerking van deze plannen zal staatssecretaris Weekers van Financiën tijdens Prinsjesdag bekend maken. Het wetsvoorstel voor de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding zou echter onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2013. Veel partijen hebben al aangegeven het plan niet in deze vorm te willen invoeren. Zo wil de VVD de mensen met een leaseauto bij de forensentaks ontzien. PvdA, PVV en SP willen juist dat de leaserijder de forensentaks wel gaat betalen, maar de andere werknemers niet. Grote kans dat het voorstel in zijn huidige vorm dus niet door de Tweede Kamer komt. Het kabinet heeft er dan ook voor gekozen om de forensentaks onder te brengen in een apart wetsvoorstel. Het is dan mogelijk om de forensentaks af te schieten, maar de andere voorstellen uit het Belastingplan 2013 wel aan te nemen.