Thincapregeling volgend jaar afgeschaft

18 september 2012 | Door redactie

In het Belastingplan 2013 is aangekondigd dat de thincapregeling volgend jaar wordt afgeschaft. De afschaffing zou alleen mogelijk zijn als de benodigde budgettaire ruimte er voor was en dit is inderdaad het geval.

Als uw organisatie deel uitmaakt van een groep – een economische eenheid waarin rechtspersonen en bv's organisatorisch met elkaar verbonden zijn – kunt u te maken krijgen met de thincapregeling, ook wel onderkapitalisatieregeling. Deze regeling beperkt de renteaftrek op groepsleningen als een organisatie ‘teveel’ vreemd vermogen heeft. 

Wanneer is het vreemd vermogen ‘teveel’?

De Belastingdienst beschouwt het vreemd vermogen als ‘teveel’ als het meer is dan drie keer het gemiddeld eigen vermogen, plus een drempel van € 500.000. De aftrek van rente over het bovenmatige deel aan vreemd vermogen is vanwege de thincapregeling dan niet toegestaan.