Toch nog wat verrassingen op Prinsjesdag

Het nieuws van Prinsjesdag lekt vaak al eerder uit. Zo was al bekend dat de zelfstandigenaftrek per 2021 sneller zal worden afgebouwd, de vrijstelling voor box 3-vermogen naar € 50.000 gaat en dat het lage tarief voor de vennootschapsbelasting (VPB) naar 15% gaat. Maar er waren ook wat verrassingen te bespeuren.

17 september 2020 | Door redactie

Ondanks het feit dat er al veel nieuws van Prinsjesdag bekend was voor die tijd heeft het kabinet toch  ook nog wel wat geheim kunnen houden. De grootste verrassing kwam uit de koker van de loonheffingen. In het Belastingplan 2021 stelt het kabinet namelijk voor om voor de vrije ruimte in de werkkostenregeling het percentage van 1,2% – het percentage dat geldt voor het restant van de fiscale loonsom vanaf € 400.000 – per 1 januari 2021 te verlagen naar 1,18%. Deze verlaging is geen tijdelijke maatregel. 

Onbeperkte voorwaartse verliesverrekening

Ook werd duidelijk dat het kabinet nog een nieuwe regeling gaat toevoegen: de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Hierdoor kunnen de af te dragen loonheffingen lager worden. Deze crisismaatregel moet voor twee jaar gaan gelden. Verder wil het kabinet de voorwaartse verliesverrekening in de VPB onbeperkt maken. En gaat buiten de verhoging van de vrijstelling in box 3 het tarief van 30% naar 31%.

Bijlagen bij dit bericht