Troonrede 2019: kabinet zet nieuwe lijnen uit

Koning Willem-Alexander las vandaag zijn 7e Troonrede voor. Daarin gaf hij aan dat de vooruitzichten voor 2020 nog altijd positief zijn, maar dat Nederland ook moet voorsorteren op een afname van die groei in de toekomst.

17 september 2019 | Door redactie

Vanmiddag om 3 uur krijgt de Tweede Kamer uit handen van minister Hoekstra van Financiën het befaamde koffertje met de begrotingen, de Miljoenennota en het Belastingplan 2020. In de Troonrede onthulde de koning alvast wat toekomstplannen.

Aan de slag met pensioenakkoord en klimaatakkoord

Dit parlementaire jaar staan voorstellen op stapel om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en ervoor te zorgen dat mensen gezond en werkend hun pensioen kunnen halen. Daarnaast worden de eerste stappen van het klimaatakkoord gezet. Voor de industrie komt er een CO2-heffing. De energiebelasting daalt en er komt een warmtefonds als stimulans voor huiseigenaren om te investeren in klimaatmaatregelen.

Over 25 jaar nog duurzame groei

De plannen van het regeerakkoord uit 2017 volstaan niet meer. Het kabinet zet een paar lijnen voor de lange termijn uit om ervoor te zorgen dat de Nederlandse economie ook over 25 jaar nog duurzaam kan blijven groeien. Er komen een zogenoemde groeiagenda en een investeringsfonds voor  specifieke projecten op het gebied van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Daarnaast komen er in de 1e helft van 2020 plannen voor de toekomstige (her)organisatie van de zorg.

Meewerken over de landsgrenzen

De koning sprak ook uit dat werkgevers en werknemers goede dienstverlening mogen verwachten van de Belastingdienst en UWV, dus de problemen die bij die uitvoeringsorganisaties worden aangepakt. Tot slot moet Nederland ook buiten de landsgrenzen meewerken aan internationale bescherming van intellectueel eigendom, (cyber)veiligheid en de belangen van Nederland in de Europese Unie, zeker met de dreigende Brexit.

Bijlagen bij dit bericht

De geschiedenis van Prinsjesdag
E-learning | VideoCollege 10 minuten