Tweede Kamer akkoord met Belastingplan 2016

19 november 2015 | Door redactie

Recent is het Belastingplan 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is er echter nog geen meerderheid. Het is daardoor maar zeer de vraag of de maatregelen uit het Belastingplan 2016 volgend jaar wel doorgaan.

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2016 gepresenteerd. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën nog een nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierdoor is het bestaande wetsvoorstel onder andere op de volgende punten aangepast:

Per 1 januari 2016

  • het tarief in de tweede en derde schijf wordt met 0,05%-punt verhoogd en komt daarmee uit op 40,20%;
  • de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag gaan omhoog;
  • de Aof-premie wordt verlaagd;
  • de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat omhoog van 41,5% naar 58%.

Per 1 januari 2017

  • de schenkingsvrijstelling eigen woning van maximaal € 100.000 mag verspreid worden over een periode van drie kalenderjaren;
  • het tarief in de tweede en derde schijf gaat met 0,15%-punt omhoog en komt uit op 40,30%.

Belastingplan aanpassen met novelle

Deze wijzigingen zijn op dit moment echter onvoldoende om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën zal er de komende tijd alles aan moeten doen om de andere partijen te overtuigen. Waarschijnlijk is het daarvoor wel nodig om het Belastingplan 2016 aan te passen door een zogenoemde novelle (wijzigingen van wetsvoorstellen die al bij de Eerste Kamer liggen) in te dienen. De Eerste Kamer kan het Belastingplan namelijk alleen maar aannemen of verwerpen.

Grote gevolgen voor voorlopige aanslagen

Komt het Belastingplan 2016 niet door de Eerste Kamer, dan heeft dat grote gevolgen. Voor het vaststellen van de voorlopige aanslagen gaat de Belastingdienst namelijk al uit van de nieuwe cijfers en percentages. Een naheffing of correctie van de voorlopige aanslag is nodig om dat aan te passen. De tabellen en rekenregels voor de loonbelasting voor 2016 zijn ook al gebaseerd op het Belastingplan 2016. De fiscus kan dat pas per 1 april a.s. aanpassen. In de resterende maanden zal de te weinig geheven loonbelasting dan alsnog worden gecorrigeerd.