Tweede Kamer akkoord met bezuinigingen

28 juni 2012 | Door redactie

Een hogere AOW- en pensioenleeftijd en afschaffing van de premiekorting voor 62-plussers. Deze maatregelen zullen mogelijk vanaf 2013 doorgang vinden. Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorgenomen maatregelen uit het Lenteakkoord. Ook de plannen voor de BTW die van 19% naar 21% gaat, zijn door de Tweede Kamer aangenomen. Het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding en het beperken van de hypotheekrenteaftrek moet nog beter worden uitgewerkt. Daar is meer tijd voor nodig. Het kabinet zal deze plannen opnemen in het Belastingplan 2013.

Eerder heeft u in het bericht ‘Het Lenteakkoord krijgt nog meer vorm’ al kunnen lezen wat de bezuinigingsmaatregelen uit het begrotingsakkoord inhouden. De uitwerking van de wetsvoorstellen is onlangs in de Tweede Kamer besproken. De snelle behandeling gebeurde op verzoek voor minister-president Rutte, die erop had aangedrongen de ingediende voorstellen nog voor het zomerreces te behandelen. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat met de wetsvoorstellen, is de invoering een feit.

Software moet vóór 1 juli worden aangepast

De Eerste Kamer gaat met reces op 12 juli. Als het lukt om voor die datum de wetsvoorstellen te behandelen, kan de geplande afschaffing van de premiekorting voor het in dienst houden van een 62-plusser nog tijdig worden verwerkt. Die moet namelijk worden aangepast in de software voor 2013 en dat moet officieel vóór 1 juli 2012 plaatsvinden. Vooral voor de Wet mobiliteitsbonussen is het essentieel om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Demissionair Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft beloofd om in dat geval samen met de Belastingdienst een oplossing voor de softwareaanpassingen te vinden.