Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2023

11 november 2022 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft groen licht gegeven voor de belastingplannen van het kabinet voor volgend jaar. Wel stuurt de Kamer het Belastingplan 2023 enigszins bij met enkele aangenomen amendementen en moties.

De plannen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd hebben daarmee de eerste horde in het parlement genomen. Het Belastingplan 2023 regelt onder meer een lager tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting, een verhoging van het lage tarief in de vennootschapsbelasting én meer vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR).

Eerste Kamer aan zet bij Belastingplan

Na het akkoord van de Tweede Kamer is het nu aan de Eerste Kamer om zich over het Belastingplan 2023 te buigen. De behandeling van de voorstellen in de Senaat staat vooralsnog gepland voor 12 december. Op 13 december zou de Eerste Kamer dan stemmen over de plannen, waarna de belastingtarieven voor 2023 definitief zijn.
Naast het Belastingplan 2023 heeft de Tweede Kamer ook ingestemd met onder meer de overbruggingswet voor box 3 van de inkomstenbelasting. Ook het wetsvoorstel die de compensatie voor box 3-gedupeerden regelt is aangenomen.

Amendementen over laadpalen en LIV

Daarnaast heeft de Tweede Kamer enkele amendementen aangenomen. Dit zijn directe wijzigingen in de tekst van het wetsvoorstel. Het gaat onder meer om deze amendementen:  

  • Het gunstige regime in de energiebelasting voor laadpalen wordt met twee jaar verlengd, tot en met 2025.
  • Er komen nieuwe eerste schijven voor de energiebelasting op aardgas en elektriciteit vanaf 2024.
  • De verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken per 1 januari 2023 gaat niet door. Dit wordt 2024.
  • In 2024 komt er een evaluatie van de bepaling in de overbruggingswet voor box 3 die zogeheten peildatumarbitrage moet tegengaan.
  • De verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV) die was gepland voor 2024 wordt geschrapt. De verruiming van het LIV voor 2023 gaat vooralsnog wél door.

Moties over box 3 en BOR

Ook heeft de Tweede Kamer nog een groot aantal moties aangenomen. Enkele daarvan zijn:

  • De regering moet bekijken of er meer verfijning kan komen is in de categorie ‘overige bezittingen’ in box 3. Voor 2023 is het fictieve rendementspercentage voor deze categorie 6,17%. Dit geldt voor beleggingen, maar ook voor bezittingen waarbij dit rendement op voorhand al niet haalbaar is (zoals verpachte landbouwgrond).
  • De Kamer verzoekt het kabinet om aan ‘alle bestaande en nog in te voeren fiscale regelingen’ geleidelijk een evaluatiebepaling en een horizonbepaling toe te voegen. Dit moet ertoe leiden dat regelingen alleen worden verlengd als daar na evaluatie bewust voor is gekozen, aldus de motie. Nu leidt een negatieve evaluatie vaak niet tot afschaffing van de regeling, zo is onlangs nog uit onderzoek gebleken.
  • Het kabinet moet onderzoeken hoe werkgevers beter (fiscaal) gefaciliteerd kunnen worden om ov-abonnementen te geven aan hun werknemers.
  • De regering moet het oneigenlijk gebruik van zogenoemde baby-bv’s meenemen bij eventuele wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een mogelijkheid om een baby-bv te gebruiken is dat ouders de bv oprichten en de aandelen aan de baby geven. Een waardestijging van de aandelen komt dan bij het kind terecht, zonder dat dit een belaste schenking is.
  • Het kabinet moet onderzoeken hoe een ‘miljonairsbelasting’ vormgegeven zou kunnen worden. De motie geeft als voorbeeld een belasting van 1% op box 3-vermogen boven de € 1 miljoen.