Veel concrete maatregelen in de Troonrede

17 september 2013 | Door redactie

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag zijn eerste Troonrede voorgelezen. Daarin noemde hij een lange rij maatregelen waarvan de regering vandaag een belangrijk deel aan de Tweede Kamer aanbiedt. De volledige Prinsjesdagstukken worden in de loop van de middag openbaar gemaakt.

Hieronder vindt u een aantal maatregelen waarover u vanmiddag waarschijnlijk meer kunt lezen, in volgorde van vermelding in de Troonrede:

 • Voor de laatste keer geen loonbijstelling in 2014.
 • Bundeling van verschillende toeslagen en regelingen tot één huishoudentoeslag.
 • Ontslagvergoedingen in stamrecht-bv versneld laten uitbetalen tegen een voordelig belastingtarief.
 • Verruiming van de vrijstelling schenkingsbelasting.
 • € 125 miljoen om de toegang van het mkb tot kredieten te vergroten voor investeringen in nieuwe activiteiten.
 • Versnelde fiscale afschrijving van investeringen.
 • Oprichting van een Nederlandse investeringsinstelling om investeerders te koppelen aan investeringsprojecten.
 • Sectorplannen volgens sociaal akkoord voor meer stageplaatsen en vakkrachten.
 • Samenwerkingsplannen voor bestrijding jeugdwerkloosheid.
 • Decentralisatie van overheidstaken.
 • Modernisering van de WW en het ontslagrecht.
 • Maximale aftrek eigen woning in 28 jaarlijkse stappen van 0,5% teruggebracht van 52% naar 38%.
 • Verlenging van de derde belastingschijf.
 • Inkomensafhankelijke huurverhogingen.
 • Invoering verhuurdersheffing.
 • Totstandkoming bankenunie stimuleren.

Gevolgen via themapagina Prinsjesdag 2013

Houd de themapagina Prinsjesdag 2013 in de gaten! Zodra er meer informatie bekend is, leest u op deze pagina wat de gevolgen voor u en uw organisatie kunnen zijn.