Verplichte invoering WKR echt pas per 2015

18 september 2013 | Door redactie

In de Prinsjesdagstukken die de ministerraad gisteren presenteerde, was – tegen de verwachtingen in – slechts één regel over de werkkostenregeling te vinden. Over de hervorming van de regeling en de mogelijke invoering van het noodzakelijkheidscriterium werd met geen woord gerept.

In de Miljoenennota 2014 en het Belastingplan 2014 is geen enkele maatregel over de vereenvoudiging van de werkkostenregeling (WKR) opgenomen. In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2014 (pdf) staat slechts één zin over de WKR. Die luidt: ‘Voorts wordt de verplichte overgang van het regime van vrije vergoedingen en verstrekkingen naar de werkkostenregeling met één jaar uitgesteld’.

Uitstel vanwege vereenvoudigingsplannen

Uw onderneming hoeft de overstap dus niet per 1 januari aanstaande te maken. Pas per 1 januari 2015 moet elke werkgever eraan geloven. De aanleiding voor dit uitstel was de wens van staatssecretaris Weekers van Financiën om de WKR te vereenvoudigen voordat de regeling verplichte kost wordt voor alle ondernemingen. Hierover las u eerder dit jaar al in het bericht ‘WKR is ook in 2014 nog niet verplicht’. Het feit dat het voorgenomen uitstel nu in de maatregelen voor 2014 is opgenomen, betekent waarschijnlijk dat de hervorming van de WKR er ook wel zal komen.