Versobering van afdrachtvermindering onderwijs

18 september 2012 | Door redactie

Het kabinet heeft voorgesteld om een aanvullende afdrachtvermindering in te voeren voor varianten van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en werkend leren op hbo-niveau. Een werkgever kan deze aanvullende afdrachtvermindering wel pas toepassen nadat de duale student zijn opleiding succesvol heeft afgerond.

Of een werknemer de opleiding met goed gevolg heeft afgerond, moet blijken uit een afschrift van het behaalde diploma. De werkgever moet het diploma bij de loonadministratie bewaren. De aanvullende afdrachtvermindering bij het behalen van een erkend diploma gaat overigens ook voor bestaande gevallen gelden.
De afdrachtvermindering onderwijs die een werkgever tijdens de opleiding kan toepassen voor BBL en werkend leren op hbo-niveau wordt als gevolg van deze maatregel verlaagd.

Wijzigingen afdrachtvermindering onderwijs

Een aantal wijzigingen in de afdrachtvermindering onderwijs op een rijtje:

  • De afdrachtvermindering voor werknemers die de beroepspraktijkvorming volgen van de beroepsbegeleidende leerweg wordt € 2.340 per kalenderjaar (2012: € 2.753 per kalenderjaar).
  • Voor werknemers die werk doen in het kader van een initiële opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) gaat de afdrachtvermindering omlaag naar € 2.450 per studiejaar (nu is dat nog € 2.753 per kalenderjaar).
  • Wel komt er een aanvullende afdrachtvermindering van € 350 voor een diploma dat is behaald door een werknemer die de beroepspraktijkvorming van de BBL volgt. Ook komt er een aanvullende afdrachtvermindering van € 240 voor een diploma dat is behaald door een werknemer die werk doet in het kader van een initiële opleiding in het hbo.
  • De afdrachtvermindering startkwalificatie (2012: € 3.337) komt te vervallen.
  • Het toetsloon voor werknemers onder de 25 jaar komt te vervallen voor BBL en werkend leren op hbo-niveau.
  • Voor promovendi (aio/oio) en werknemers die een EVC-procedure volgen, geldt de aanscherping van de regels overigens niet, omdat bij deze categorieën werknemers geen sprake is van het volgen van een onderwijsprogramma.

De meeste wijzigingen in de regeling voor de afdrachtvermindering onderwijs worden naar verwachting met ingang van het studiejaar 2013-2014 ingevoerd.