Vervolgacties na Prinsjesdag

24 mei 2017 | Door redactie

Onlangs is het Rijksjaarverslag 2016 gepubliceerd. In dit rapport legt de Rijksoverheid verantwoording af over het jaar 2016. In deze rapportage zijn ook de financiële en fiscale vervolgacties opgenomen.

Op Verantwoordingsdag (de derde dinsdag in mei) legt de Rijksoverheid verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen kalenderjaar. Op deze dag zijn ook de maatregelen geëvalueerd die op Prinsjesdag 2016 zijn gepresenteerd.

Fiscale vervolgacties voor organisaties

Welke belangrijke vervolgacties staan er in het Rijksjaarverslag?

  • Er komt een webportaal waarin particulieren en organisaties alle fiscale zaken in één keer kunnen regelen.
  • De Belastingdienst werkt aan een nieuw bekostigingsmodel, waardoor inzicht ontstaat in de belastingopbrengst en de gemaakte kosten.
  • Er wordt gewerkt aan een nieuw beleid om de betaling van toeslagen maandelijks achteraf plaats te laten vinden in plaats van vooraf.
  • In de tweede helft van 2017 zal er een nieuw wetsvoorstel over belastingontwijking worden gepubliceerd. De nieuwe maatregelen uit dit wetsvoorstel zullen per 2019 in de wet worden verwerkt.

Personele vervolgacties