Verwachtingen voor loonheffingen op Prinsjesdag 2020

Het kabinet maakt op Prinsjesdag de plannen openbaar met daarin de tarieven en percentages voor de loonheffingen die – onder voorbehoud – per 2021 gelden. Op deze 3e dinsdag van september zal het kabinet ook de verruiming van de vrije ruimte formaliseren. Wat komt er naar verwachting nog meer uit het koffertje?

7 september 2020 | Door redactie

In het Belastingplan 2021 krijgt de tijdelijke verruiming van de vrije ruimte voor het jaar 2020 een wettelijke grondslag. Werkgevers mogen vanaf 2020 maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Voor zover de fiscale loonsom meer bedraagt dan € 400.000, bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Bij een overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever over het bedrag van de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd. In verband met de coronacrisis heeft het kabinet het percentage van 1,7% tijdelijk verhoogd naar 3%. Dit wordt vastgelegd in het Belastingplan.

Aanpassingen overgangsrecht levensloopregeling

Sinds 1 januari 2012 is de levensloopregeling afgesloten voor nieuwe deelnemers. Er geldt wel een overgangsregeling voor werknemers die op 31 december 2011 al deelnamen aan de levensloopregeling. Het kabinet heeft eerder aangekondigd het overgangsrecht van de levensloopregeling aan te passen. Waaruit deze aanpassing zal bestaan, is nog niet duidelijk. Op Prinsjesdag zal de staatssecretaris van Financiën meer inzicht geven in de plannen.

Later heffingsmoment aandelenoptierechten start-ups

Naar verwachting wordt in het Belastingplan 2021 het heffingsmoment op aandelenoptierechten in start-ups verschoven naar een later moment. De staatssecretaris van Financiën gaf eerder al aan dat hij hoopt dat met het uitstellen van het betalingsmoment tot bijvoorbeeld het moment dat de organisatie een beursgang maakt, organisaties deze vorm van loon vaker kunnen gebruiken.

Nieuwe tarieven in 2021

Het kabinet presenteert op Prinsjesdag de nieuwe tarieven voor box 1 van de inkomstenbelasting (voor werkgevers dus de loonbelasting/premie volksverzekeringen) en de percentages voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW). Ook komen de nieuwe tarieven voor de sociale premies aan bod, net als de maximale arbeidskorting en algemene heffingskortingen. Voor alle maatregelen en tarieven die op Prinsjesdag gepubliceerd worden, geldt dat de Tweede en Eerste Kamer ze nog moet afhameren. Na de publicatie van het Belastingplan 2021 zal ook de 1e Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 van de Belastingdienst verschijnen. De nieuwsbrief bevat informatie over de veranderingen in de loonheffingen per 1 januari 2021.